www.bredsel.se

Hej då bloggen!

Efter 2,5 år säger vi hej då till den här bloggen och välkommen till nya bloggen på nya hemsidan.

http://www.bredsel.se/
Första Advent

En riktigt trevlig Första Advent önskas alla bloggläsare.

Här får vi se hur julgranen uppe vid forsen ser ut. Julgranen som Tommy, David och Anders fixade.

Det är redan lite julstämning uppe vid forsen, nästa helg är det julmarknad där.


Jul i byan

Välkommen till julfirande i byan lördag den 10 december 2011.

Mer information kommer snart.

En trevlig eftermiddag i Dan Anderssons tecken

Bo Backagård berättade om Dan Andersson, läste dikter, spelade gitarr
och sjöng visor av Dan Andersson.

Det blev även fin allsång med Jag väntar vid min mila... och Julvisa i Finnmarken.
En väldigt trevlig och underhållande eftermiddag i Bredsels bygdegård.Det behöver väl knappas tilläggas att fikabrödet var, som vanligt, jättegott.
Stort tack till er som bakat.
Dessa fantastiska män, nu har dom gjort det igen...Tommy, David och Anders har efter ganska mycket slit fixat årets julgran
till Storforsens julmarknad.

Julmarknaden är 3-4 december, mer info hittar du på
www.storforsensjulmarknad.se


Två veckor kvar till första advent och första vackra frosten är här

Och snart kommer tomten!


13 november och isen ligger spegelblank på selet


Buss ÄLVSBYN-BREDSEL

Kolla noga texten på bussen!


Café och BAGERI i Bredsel


Känner du ingen den här vyn?


Lanthandel i Norra Storfors och Bredsel - del 3(3)De övriga affärerna var Älvsby handelsförening, närmast en föregångare till Konsum, och ett privat handelsbolag som bildats av Edvard Brännström och Karl-Ludvig Larsson.

År 1931 öppnade Älvsby Handelsförening affär i en uthuslänga som ägdes av Edvard och Amanda Brännström. Föreståndare blev Edit Karlsson, vilken var dotter till den tidigare omtalade J-A Karlsson. Efter någon tid uppstod dock problem i verksamheten. Den koperativa gästen blev utsatt för påtryckningar, lämnade den förhyrda lokalen och uppförde eget endast 50 m därifrån.

Hyresvärden Brännström och den till byn nyinflyttade Karl-Ludvig Larsson bildade i samband med detta ett handelsbolag och övertog därefter de utrymmen som dessförinnan disponerats av Älvsby Handelsförening. De anställde också en kvinnlig föreståndare, fröken Fjellström.Det kom på så vis att under en viss tid finnas inte mindre än tre affärer i Bredsel inom en radie av 50 meter. Utan att närmare bedöma lönsamheten hos var och en av dessa, kan man förstå att kriget om kunderna måste resultera i att någon måste lämna båten. Det blev det privata handelsbolaget med fröken Fjellström som föreståndare. Konkursen var ett faktum och borgenärerna Ernst Larsson i Gransel och Magnus Larsson i Grundvattnet, "Gronnträsk-Magnus" kallad, fick dela på lagret, varefter de var och en fortsatte med lagerförsäljning på resp hemort.

Kooperativa i Norra Storfors bedrev handel i de nya lokalerna fram till år 1946. 

1946 uppfördes en ny affär, KONSUM, strax innanför gränsen till Bredsel, där mark hade inköpts av Herman och Frida Wikberg. Det blev en tvåvåningsbyggnad med affär och lagerbyggnad i nedre våningen och bostad i den övre, samt källare under hela huset. Föreståndare var Rune Mattsson som kom från Orsa Finnmark. I bostaden på övre våningen bodde Rune och Gertrud (född Wikberg) och deras dotter Karin. KONSUM stängdes 1964. 

Sjölunds Diversehandel övertogs 1940 av sonen Karl Filip, vilken i sin tur överlät verksamheten till Yngve och Julia Dahlberg 1946. 1956 byggde uppförde de en ny byggnad med en affärs- och en bostadsdel. Familjen bestod av Yngve och Julia med barnen Torsten, Kjell och Eva. Dahlbergs drev affären fram till 1979, då såväl Bredsel som Norra Storfors blev helt utan affär. Därmed var också en 120-årig lanthandelshistoria avslutad och samhällets innevånare som en gång haft tre olika affärer att välja ibland, blev nu hänvisade att göra sina inköp i Vidsel.


Utdrag ur boken Nybyggarna runt Storforsen
med några tilläg av bloggtanten

Fortsättning följer...

Musikunderhållning med visor av Dan Andersson


Det är dags att börja träna på den här texten:

Jag väntar...

Jag väntar vid min stockeld medan timmarna skrida,
medan stjärnorna vandra och nätterna gå.
Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida -
den käraste, den käraste med ögon blå.

Jag tänkt mig en vandrande snöhöljd blomma
och drömde om ett skälvande, gäckande skratt,
jag trodde jag såg den mest älskade komma
genom skogen, över hedarna en snötung natt.

Glatt ville jag min drömda på händerna bära
genom snåren dit bort där min koja står,
och höja ett jublande rop mot den kära:
Välkommen du, som väntats i ensamma år!

Jag väntar vid min mila medan timmarna lida
medan skogarna sjunga och skyarna gå.
Jag väntar på en vandrerska från färdvägar vida -
den käraste, den käraste med ögon blå.Lanthandel i Norra Storfors och Bredsel - del 2(3)

År 1923 köpte flottningsföreningen den gamla bostaden och i augusti samma år flyttade flottningsinspektör Carl-Axel Lindberg med familj in. Det var många som reste upp efter Piteälven tiden efter sekelskiftet. Det var både kronans folk och de privata skogsbolagens tjänstemän, samt hela huggarlag som skulle "uppåt marken". Det var dock mest de förstnämnda kategorierna som tog in på gästgiveriet och anlitade gästgivarskjuts. Lars-Fredrik Karlsson, son till J-A Karlson, berättade att hästskjuts skulle kunna utgå med tre timmars varsel och att man på 1920-talet hade åtta hästar, varav fyra anlitades för skjutsar och fyra i timmerskogen. I skjutsersättning hade man 250 kr per år, plus 10 öre per körd kilometer. Vintertid körde man med rissla och sommartid med jigg eller trilla. Dessutom kunde även budsändning till utbyarna och båtskjuts efter älven tillhandahållas.

Vad gäller handelsverksamheten, som var inrymd i ett mindre hus på gårdsplanen, kom J-A Karlsson att utvidga faderns rörelse. Han utökade sortimentet och därmed också kundkretsen. Till viss del var det dock kapitalsvaga och i många fall arbetslösa kunder som han hade att göra med, men även sådana som p g a ålder eller sjukdom inte kunde fullfölja sitt betalningsansvar. Detta medföljde att ackumulerade skulder i flera fall måste betalas med arbetsinsatser och i något fall med indrivning. Någonstans skulle folk inskaffa sin proviant och det fick bli hos Karlsson. Förekomsten av bolag, banker samt statliga och kommunala organ bland kunderna visar det på ett ökat intresse för området ifråga. J-A Karlsson drev inte bara lanthandel vid hemmet i Norra Storfors. Han hade även tre filialer i Norden, Lakaträsk och Hapträsk. Dessutom fanns ett sk varunederlag i Nyfors, strax utanför Älvsbyn. Filialen i Norden öppnades år 1904 och sköttes av kronojägare Orädd som hade sin tjänstebostad i närheten. År 1911 övertogs sysslan av en son till kronojägare Bergmark, som även han bodde på orten. Endast en kort tid därefter brann handelsboden ner. Filialen i Hapträsk sköttes av en man som hette Engström fram till 1910.

 

Omkring 1918 öppnade Axel Sjölund, som skött Karlssons lanthandel i Norra Storfors, en egen affär,
”Sjölunds Diversehandel” några hundra meter därifrån.  I samband med detta upphörde Karlsson med sin handelsverksamhet.År 1930 lät Axel Sjölund uppföra en större och mer ändamålsenlig affärslokal på sin gårdsplan.


Lanthandel i Norra Storfors och Bredsel - del 1(3)

Utdrag ur Nybyggarna runt Storforsen

Lanthandel i Norra Storfors och Bredsel 1859-1979
av Börje Öhman

Vid Storforsen förekom handel med livsmedel och redskap redan år 1859. Den som sysslade med detta var den från Porsnäs by i Piteå socken inflyttade Carl Johan Öberg. Han var föreståndare för ett lager av förnödenheter, vilket troligen upprättats av något bolag, möjligen det sk Gällivarebolaget. Detta bolag hade stora planer på exploatering av skogsresurserna i Norrbotten, och för att kunna genomföra dessa planer behövdes dessa varuupplag samt för dess skötsel läs- och skrivkunniga personer. Den exakta platsen för detta upplag var den idag riksbekanta campingplatsen nedanför Storforsen. Ett strategiskt väl valt läge. Eftersom bolaget ifråga kom på obestånd vid flera tillfällen under åren 1859-82, med en besvärande konkurs år 1867, får man förmoda att Carl Öbergs anställning upphörde relativt tidigt. Bevarade handelsböcker från 1869--76 visar att Carl drev egen handel under denna tid, med en förhållandevis stor kundkrets från Udtja i väster till Piteå vid kusten i öster. Bland kunderna fanns bl a Munksunds AB och Lövholmens Ångsåg, liksom representanter för befolkningen uppefter Pite älvdal.

Carl Öberg som år 1870 ingått äktenskap med Maria Olofsdotter från Brännmark, lyckades år 1873 efter flera års segdragna förhandlingar med myndigheterna erhålla rätten till halva Norra Storfors krononybygge om 47/128 mantal. Där drev han sedan under många år lanthandel och jordbruk. År 1899 avled Carl i sviterna efter en benskada, endast 59 år gammal.

Sonen Johan-Alfred Karlsson, gift år 1897 med Emma Hedman från Vistträsk, övertog därefter rörelsen och öppnade dessutom gästgiveri. År 1904 lät Johan uppföra en ny stor pampig byggnad ca 100 m nordost om Carl Öbergs gamla ställe.


Vilken succé

Trivselkvällen i Byan med The Bändärs blev en succé!TACK och välkommen åter!

Läs mer på www.alvsbyn.just.nu

RSS 2.0